Podrobné kontakty spoločnosti

Vedenie spoločnosti  konateľ a riaditeľ Ing. Čahoj Ivan +421/32/651 06 20 0903729620 cahoj@stavokov.sk konateľ Ing. Petríková Zdenka +421/32/651 06 23 0903472297 petrikova@stavokov.sk konateľ Ing. Koptík Miroslav +421/32/651 06 22 0910903324...

Pre zamestnancov

Oznámenia pre zamestnancov: Informačný list zákon 307/2014 Z.z. Informácie o spracúvaní osobných údajov GDPR Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Kontakty

Obchodné meno STAVOKOV, spol. s r. o. Sídlo: Brnianska 12/2934, 911 01  Trenčín IČO 34108777 IČ DPH SK2020385818 Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným Registrácia obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo 318/R...