Spoločnosť STAVOKOV ponúka nasledovné druhy služieb:

zemné práce – výkopové práce, premiestňovanie zeminy, úpravy terénu, hutnenie povrchov a pod. vykonávané  stavebnými  strojmi  a  mechanizmami  (DH  421,  DH  112,  zemný valec  VV  100, buldozér T130, rýpadlo JCB, UNC 060, malé vibračné valce, hutniace dosky)

práce  vykonávané  autožeriavmi (T815 ČKD AD28, T-2-148 ČKD AD 20) a pojazdnými plošinami (A31 MP 13)

práce vykonávané pásovými žeriavmi (RDK 300)

práce vykonávané kompresormi (PKD 200, PD 200)

vnútroštátna preprava tovaru

Kontakt:

Vedúci strediska dopravy  Tel.:     +421 32 65106 30
Mráziková Eva   Fax:     +421 32 65106 54
  Mobil:   +421 903 446 510
  E-mail:  mrazikova@stavokov.sk

Cenník služieb