Spoločnosť STAVOKOV je držiteľom licencie pre medzinárodnú dopravu č. TNMN003146000001.