Obchodné meno

STAVOKOV, spol. s r. o.

Sídlo:

Brnianska 12/2934, 911 01  Trenčín

IČO

34108777

IČ DPH

SK2020385818

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia

obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo 318/R

Telefón

+421/32/651 06 21,   ďalšie telefóny tu.

Fax

+421/32/651 06 54

E-mail:

stavokov@stavokov.sk

Obchodný register

Podrobné kontakty spoločnosti