Oznámenia pre zamestnancov:

Informačný list zákon 307/2014 Z.z.

Informácie o spracúvaní osobných údajov GDPR

Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov