Spoločnosť STAVOKOV ponúka výrobu, montáž, ako aj vyhotovenie technickej a výrobnej dokumentácie mostových záverov typu MZ, ktoré sú určené na použitie v mostnom a pozemnom staviteľstve na spojenie dvoch dilatačných celkov, ktoré vplyvom teplotných zmien menia svoju dĺžku, a to v nasledovných vyhotoveniach:

jednoduché: 80J, 100J

nožnicové s oceľovými profilmi I 135/85: 160N, 240N, 320N, 400N, 480N, 560N, 640N, 720N, 800N

nožnicové s oceľovými profilmi I 150/85: 160Ns, 240Ns, 320Ns, 400Ns, 480Ns, 560Ns, 640Ns, 720Ns, 800Ns

jednoduché, vybavené oceľovými segmentovými hrebeňmi na pojazdnej ploche: 80Jt, 100Jt

nožnicové, s oceľovými profilmi I 135/85, vybavené oceľovými segmentovými hrebeňmi na pojazdnej ploche: 160Nt, 240Nt, 320Nt, 400Nt, 480Nt, 560Nt, 640Nt, 720Nt, 800Nt

nožnicové, s oceľovými profilmi I 150/85, vybavené oceľovými segmentovými hrebeňmi na pojazdnej ploche: 160Nst, 240Nst, 320Nst, 400Nst, 480Nst, 560Nst, 640Nst, 720Nst, 800Nst

Kontakt:

Konateľ a riaditeľ spoločnosti Tel.:     +421 32 65106 20
Ing. Čahoj Ivan Fax:     +421 32 65106 54
  Mobil:   +421 903 729 620
                                        E-mail: cahoj@stavokov.sk
  
Vedúci výroby OK Tel.:     +421 32 65106 31
Kovács Marek Fax:     +421 32 65106 37
  Mobil:   +421 903446 678
                                    E-mail: kovacs@stavokov.sk