Spoločnosť STAVOKOV je držiteľom certifikátu medzinárodného riadenia montáže oceľových konštrukcií STN 1090-2+A1:2012 a certifikátu vnútornej kontroly oceľových konštrukčných dielcov EN 1090-2+A1.