Spoločnosť STAVOKOV ponúka k predaju široký sortiment hutníckeho materiálu vo svojej predajni v sídle spoločnosti.

Ponúkaný sortiment hutníckeho materiálu:

betonárske ocele

drôty radlovacie a viazacie

oceľové siete do betónu

oceľové plechy valcované za studena a za tepla, čierne a pozinkované

jäcklove profily otvorené a uzatvorené, štvorcové a obdĺžnikové

uholníky rovnoramenné a nerovnoramenné

oceľové rúry švové, bezšvové, presné

tyče kruhové ťahané a valcované

tyče ploché ťahané a valcované

tyče štvorcové

valcované tyče prierezu I, IPE, U, T, HEA, HEB, HEM

podlahové rošty čierne a pozinkované podľa objednávky zákazníka

iný hutnícky materiál podľa objednávky zákazníka

Ponúkané služby spojené s predajom hutníckeho materiálu:

strihanie a ohýbanie oceľovej výstuže do betónu podľa výkresovej dokumentácie poskytnutej zákazníkom

strihanie, rezanie, ohýbanie, pálenie zakúpeného hutníckeho materiálu podľa požiadaviek zákazníka

preprava zakúpeného hutníckeho materiálu na miesto určenia podľa požiadavky zákazníka

Miesto predaja:  Brnianska 12/2934, 911 01  Trenčín(sídlo spoločnosti)

Otváracia doba:

pondelok – štvrtok 7,00 – 15,00 hod.

Kontakt:

Vedúci predaja Tel.:      +421 32 65106 60
Tománek Ján Fax:      +421 32 65106 61
  Mobil:    +421 903 446 508
  E-mail:  tomanek@stavokov.sk