STAVOKOV je stavebno-výrobnou spoločnosťou s devätnásťročnou históriou. Počas svojho vývoja sa zaradila medzi stredne veľké obchodné spoločnosti na Slovensku s hlavným zameraním na výrobu a montáž oceľových konštrukcií stavieb a technologických celkov. Výhodami spoločnosti STAVOKOV sú skúsenosti a odborný potenciál jej zamestnancov, kvalita produkcie, ústretová spolupráca s obchodnými partnermi, potrebné materiálne a technické vybavenie, s ktorými dokáže vyhovieť a prispôsobiť sa potrebám a požiadavkám každého zákazníka.

STAVOKOV realizuje zákazky na celom území Slovenska, a taktiež dodáva všetky typy oceľových konštrukcií na zahraničný trh. Prostredníctvom svojich dlhoročných zahraničných obchodných partnerov v Nemecku, Rakúsku a Česku má umiestnenú svoju produkciu nielen v krajinách Európskej únie, ale takmer na celom svete.

STAVOKOV ponúka svojim obchodným partnerom najmä tieto produkty a služby:

výroba a montáž oceľových konštrukcií stavieb a technologických celkov

výroba a montáž zámočníckych výrobkov

dodávka a montáž strešných a stenových plášťov budov

realizácia priemyselných stavieb a skladov

realizácia bytových a občianskych stavieb

plynoinštalácie a montáž plynových zariadení

vodoinštalácie

elektroinštalácie

zemné práce

vykonávanie služieb autožeriavom

cestná nákladná doprava

predaj hutníckeho materiálu

sprostredkovanie predaja technických plynov v areáli spoločnosti