Reclaimer – Botnia, Uruguaj

Predmet zákazky:
Výroba oceľových konštrukcií – reclaimer, dopravníky, hrable a iné doplnkové oceľové konštrukcie potrebné k montáži technologických zariadení na prepravu drevenej štiepky pre drevospracujúci priemysel.
Lokalita:
Fray Bentos, UY
Obdobie realizácie diela:
2006