D11 1107 Smiřice – Jaroměř

SO 240 Železničný most nad preložkou I/33 v 44,179 km trati Jaroměř – Dvůr Králové

Predmet zákazky:
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie mosta
Opis:
Jedná sa o trvalý jednokoľajový most s dolnou mostovkou o hmotnosti oceľovej konštrukcie 55 ton. Nosná konštrukcia je tvorená nosníkmi vystuženými priehradovinou spriahnutými s mostovkou o hmotnosti oceľovej konštrukcie 97 ton. Celková hmotnosť oceľovej konštrukcie mosta je 152 ton s dĺžkou 59,55 m.
Lokalita:
Jaroměř, CZ
Obdobie realizácie diela:
2018
jaromer01
jaromer02
jaromer03
jaromer04
jaromer05
jaromer06
jaromer07
jaromer08
jaromer01 jaromer02 jaromer03 jaromer04 jaromer05 jaromer06 jaromer07 jaromer08