DEPO Žilina

Predmet zákazky:
Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline – Výroba a montáž oceľovej konštrukcie
Lokalita:
Žilina
Obdobie realizácie diela:
2024
IMG_20240326_103430
IMG_20240326_104159
IMG_20240412_122750
IMG_20240412_122356
IMG_20240412_122441
IMG_20240416_082941
IMG_20240326_103430 IMG_20240326_104159 IMG_20240412_122750 IMG_20240412_122356 IMG_20240412_122441 IMG_20240416_082941