Filozofická fakulta Bratislava

Predmet zákazky:
Zastrešenie átria a zhotovenie oceľobetónových ortotropných dosiek átria Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Lokalita:
Bratislava, SK
Obdobie realizácie diela:
2011 – 2012
DSC00538
DSC00001
DSC00126
DSC00469
DSC00003
DSC00504
DSC00528
DSC00485
DSC00538 DSC00001 DSC00126 DSC00469 DSC00003 DSC00504 DSC00528 DSC00485