Most na Ostrov v Trenčíne

Predmet zákazky:
Rekonštrukcia mosta.
Účelom rekonštrukcie bolo rozšírenie cestnej komunikácie a pridanie oceľových lávok pre chodcov a pre cyklistov. Oceľová konštrukcia lávok zároveň slúži pre inštaláciu inžinierskych sietí. Rekonštrukcia pozostáva zo zosilnenia nosnej konštrukcie železobetónového trámového mosta pomocou externých predpínacích káblov a pridaním dodatočnej šmykovej výstuže. Súčasťou riešenia bolo vyrovnanie trvalých priehybov, výmena ložísk, výmena krytu vozovky s hydroizoláciou a odvodnenie mosta prostredníctvom kompozitných kontinuálnych obrubníkových odvodňovačov.
Lokalita:
Trenčín, SK
Obdobie realizácie diela:
2015-2017
ostrov01
ostrov02
ostrov03
ostrov04
ostrov05
ostrov06
ostrov07
ostrov08
ostrov10
ostrov01 ostrov02 ostrov03 ostrov04 ostrov05 ostrov06 ostrov07 ostrov08 ostrov10