Most R2 nad Slatinou a cestou III/05098

Predmet zákazky:
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie mosta.
Mostný objekt premosťuje rieku a cestu. Jedná sa o rýchlostnú cestu R2 kategórie 24,5/100. Šírkové usporiadanie na moste je v súlade so šírkovým usporiadaním rýchlostnej cesty – štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie s voľnou šírkou 11,25 m pre každý smer jazdy. V poli 1 a 2 je most rozšírený nábehom z dôvodu napojenia cesty na križovatku Detva.
Hmotnosť oceľovej konštrukcie je 1465 ton a dĺžka oceľovej časti mostu je 349,9 m.
Lokalita:
Pstruša, SK
Obdobie realizácie diela:
2014-2015
Detva 19 3 2015
Pstruša Detva 13.1.2015 .
Detva 19 3 2015..
Detva 19 3 2015.
Detva 4 3 2015.
Detva 4 3 2015
Detva 28 4 2015
Detva 22.4.2015
IMG_1119
Detva 19 3 2015 Pstruša Detva 13.1.2015 . Detva 19 3 2015.. Detva 19 3 2015. Detva 4 3 2015. Detva 4 3 2015 Detva 28 4 2015 Detva 22.4.2015 IMG_1119