Národný futbalový štadión Bratislava

Predmet zákazky:
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie.
Prestrešenie tribún národného futbalového štadióna je charakteristicky rozdelené podľa orientácie svetových strán na severnú, východnú, západnú a južnú tribúnu. Oceľová konštrukcia južnej a východnej tribúny je z konštrukčného hľadiska identická. Konštrukcia severnej tribúny je osadená nižšie, aby nespôsobovala zatienenie obytných objektov. Konštrukcia západnej tribúny je osadená na nosnej železobetónovej konštrukcii strechy. Základnú statickú schému u všetkých tribún tvorí konzola. Vyloženie konzol je u jednotlivých typov tribún rôzne. Konzoly sú navrhnuté ako priehradové sústavy kotvené do železobetónových konštrukcií. Hmotnosť oceľovej konštrukcie je 1.650 ton.
Lokalita:
Bratislava, SK
Obdobie realizácie diela:
2018 – 2019

nfs001
nfs002
nfs003
nfs004
nfs005
nfs006
nfs007
nfs008
nfs009
nfs010
nfs011
nfs012
nfs013
nfs001 nfs002 nfs003 nfs004 nfs005 nfs006 nfs007 nfs008 nfs009 nfs010 nfs011 nfs012 nfs013