Prístavba skladovacej haly firmy SaarGummi Slovakia s.r.o.