TERRANOVA Bratislava

Predmet zákazky:
Výroba a montáž oceľových konštrukcií výrobných hál a technologickej veže vrátane dodávky a montáže strešného a stenového plášťa pre stavbu „Výroba omietkových zmesí Saint Gobain Weber Terranova“
Lokalita:
Bratislava, SK
Obdobie realizácie diela:
01/2007 – 09/2007