USIP – Washington

Predmet zákazky:
Výroba oceľovej konštrukcie okrajových nosníkov „USIP Washington“
Lokalita:
Washington, US
Obdobie realizácie diela:
2008 – 2009
csm_InstituteofPeace_c_TimothyHursley__3__93def93c25
csm_InstituteofPeace_c_TimothyHursley__6__4293a30e91
FULLSIZE-United States Institute of Peace-November 1st, 2009, 12_53 pm
FULLSIZE-United States Institute of Peace-November 22nd, 2009, 12_59 pm
FULLSIZE-United States Institute of Peace-September 1st, 2009, 12_46 pm
FULLSIZE-United States Institute of Peace_ Headquarters Project-January 7th, 2010, 12_58 pm
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
csm_InstituteofPeace_c_TimothyHursley__3__93def93c25 csm_InstituteofPeace_c_TimothyHursley__6__4293a30e91 FULLSIZE-United States Institute of Peace-November 1st, 2009, 12_53 pm FULLSIZE-United States Institute of Peace-November 22nd, 2009, 12_59 pm FULLSIZE-United States Institute of Peace-September 1st, 2009, 12_46 pm FULLSIZE-United States Institute of Peace_ Headquarters Project-January 7th, 2010, 12_58 pm OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA