Spoločnosť STAVOKOV ponúka aj iné doplnkové služby:

pálenie oceľových plechov plazmou max. rozmerov 2 000 x 6 000 mm do hrúbky 20 mm páliacim strojom  ESAB  COMBIREX  CXL-P  2500  s  CNC  riadiacim  systémom  NCE VISION 51 podľa požiadaviek zákazníka

pálenie  oceľových  plechov  acetylénom  max.  rozmerov  2 000  x  6 000 mm do hrúbky 50 mm rezacím  zariadením   ESAB  ULTRAREX  UXD  –  P2000  s  CNC   riadiacim  systémom  podľa požiadaviek zákazníka

kompletné zhotovenie zemných železobetónových pilót do hĺbky 5 000 až 7 500 mm s priemerom 900 mm alebo 1 200 mm

Kontakt:

Konateľ a riaditeľ spoločnosti Tel.:     +421 32 65106 20
Ing. Čahoj Ivan Fax:     +421 32 65106 54
  Mobil:   +421 903 729 620
                                        E-mail: cahoj@stavokov.sk
  
Vedúci výroby OK Tel.:     +421 32 65106 31
Kovács Marek   Fax:     +421 32 65106 37
  Mobil:   +421 903 446 678
                                    E-mail: kovacs@stavokov.sk