Most Přerov

Predmet zákazky:
Výroba oceľovej konštrukcie mosta
Popis:
Mostný objekt SO 209 je významnou súčasťou záverečného stavebného úseku D1 0136 Říkovice – Přerov novostavby diaľnice D1 na trase od Vyškova po Lipník nad Bečvou.
Objekt pozostáva z dvoch paralelných mostov, ľavý most v smere Ostrava – Brno a pravý v smere Brno – Ostrava.
Celková šírka nosnej konštrukcie je 17,70 m (LM) resp. 15,55 (PM).
Hlavnú nosnú konštrukciu mosta tvoria dve samostatne spražené oceľobetónové dvojtrámové konštrukcie o 20-tich poliach s hornou mostovkou, založené na spoločných hlbinných základoch. Staticky obidve nosné konštrukcie tvoria pozdĺžne jeden spojitý nosník.
Lokalita:
Přerov, ČR
Obdobie realizácie diela:
2023
20231116_150240
IMG-20230828-WA0000
IMG-20240110-WA0023
15.11.23 Od P5 pohled na P6 P7 Bečvu hromadu zelené skalice vzadu násep OP21
1705501442299 – kópia
15.11.23 Od P5 pohled na P4 P3 P2 a násep OP1
1705440661605 – kópia
1705440739553 – kópia
1705508070446
1705440661622
1705440739542
1705501472925
1705501442307
1705830017145
1705501525176
1705523464832
IMG-20240216-WA0008
IMG-20240216-WA0010
IMG-20240216-WA0006
20231116_150240 IMG-20230828-WA0000 IMG-20240110-WA0023 15.11.23 Od P5 pohled na P6 P7 Bečvu hromadu zelené skalice vzadu násep OP21 1705501442299 – kópia 15.11.23 Od P5 pohled na P4 P3 P2 a násep OP1 1705440661605 – kópia 1705440739553 – kópia 1705508070446 1705440661622 1705440739542 1705501472925 1705501442307 1705830017145 1705501525176 1705523464832 IMG-20240216-WA0008 IMG-20240216-WA0010 IMG-20240216-WA0006