Technické zariadenia zdvíhacie

Výroba technických zariadení zdvíhacích (skupina A, B)

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích (skupina A, B)

Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích – oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky (skupina A, B)