Profil spoločnosti

STAVOKOV je stavebno-výrobnou spoločnosťou založenou v roku 1994. Počas svojho vývoja sa zaradila medzi stredne veľké obchodné spoločnosti na Slovensku s hlavným zameraním na výrobu a montáž oceľových konštrukcií stavieb a technologických celkov. Výhodami spoločnosti STAVOKOV sú skúsenosti a odborný potenciál jej zamestnancov, kvalita produkcie, ústretová spolupráca s obchodnými partnermi, potrebné materiálne a technické vybavenie, s ktorými dokáže vyhovieť a prispôsobiť sa potrebám a požiadavkám každého zákazníka.

STAVOKOV realizuje zákazky na celom území Slovenska, a taktiež dodáva všetky typy oceľových konštrukcií na zahraničný trh. Prostredníctvom svojich dlhoročných zahraničných obchodných partnerov v Nemecku, Rakúsku a Česku má umiestnenú svoju produkciu nielen v krajinách Európskej únie, ale na celom svete (Severná a Južná Amerika, Afrika, Blízky východ, Ázia, Austrália).

V súčasnosti zamestnáva spoločnosť cca 130 zamestnancov, ktorí realizujú stavebno-montážne práce v objeme 4.000 – 6.000 ton ročne. Výrobné činnosti sú vykonávané vo vlastných výrobných priestoroch o rozlohe 8.000 m2 vrátane priestorov pre aplikáciu protikoróznej ochrany o rozlohe 1.700 m2 s kabínou pre tryskanie a metalizáciu.

STAVOKOV ponúka svojim obchodným partnerom najmä tieto produkty a služby:

  • výroba a montáž oceľových konštrukcií stavieb a technologických celkov
  • výroba a montáž zámočníckych výrobkov
  • dodávka a montáž strešných a stenových plášťov budov
  • výroba a montáž mostných záverov, dilatácií a ložísk
  • vykonávanie služieb autožeriavom
  • cestná nákladná doprava
  • predaj hutníckeho materiálu
  • sprostredkovanie predaja technických plynov v areáli spoločnosti

Podrobné kontakty spoločnosti