Ľudské zdroje

Spoločnosť STAVOKOV považuje za najväčšie bohatstvo ľudský potenciál. Uvedomuje si, že úspech spoločnosti je závislý od kvality, odborných schopností a zručností svojich zamestnancov.

Spoločnosť v priebehu roka 2020 zamestnáva v priemere 150 – 160 pracovníkov, z toho cca 130 v robotníckych profesiách (zámočník, zvárač, montážnik, žeriavnik, murár, tesár, elektrikár, vodoinštalatér, plynoinštalatér, vodič, pomocný robotník) a 29 technicko-hospodárskych zamestnancov.

Spoločnosť venuje sústavnú pozornosť ďalšiemu vzdelávaniu a zvyšovaniu odbornej kvalifikácie svojich zamestnancov. Finančne zabezpečuje absolvovanie rôznych certifikačných, odborných a jazykových kurzov, školení, seminárov a iných foriem ďalšieho vzdelávania.

Kontakt:

Personalista: Mgr. Kamencová Oľga 

Tel.:       +421 32 65106 48

Fax:       +421 32 65106 54

                                                                         kamencova@stavokov.sk