Lávka přes Labe v Hradci Králové

Predmet zákazky:
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie mosta
Opis:
Nosná konštrukcia lávky je navrhnutá ako subtilná predpätá segmentová mostovka podporovaná vonkajším lanom. Segmenty nad jednotlivými podporami sú riešené ako oceľové. Tieto segmenty slúžia zároveň pre kotvenie vonkajších podporných lán o priemere 130 mm. Účinky vonkajších lán sú prenášané do betonových segmentov prostredníctvom oceľových rámov. Uloženie konštrukcie je navrhnuté prostredníctvom kalotových ložísk na oporách.
Dĺžka premostenia: 101,300 m
Dĺžka mosta: 123,060 m
Rozpätie jednotlivých polí: 69,00 + 33,00 m
Lokalita:
Hradec Králové, CZ
Obdobie realizácie diela:
2022
IMG-20221020-WA0006
IMG-20220324-WA0019
IMG-20220402-WA0025
IMG-20220310-WA0014
IMG-20220321-WA0001
IMG-20220402-WA0023
IMG-20220428-WA0017
IMG-20220708-WA0033
IMG-20220708-WA0034
IMG-20220404-WA0006
IMG-20220310-WA0013
IMG-20220315-WA0002
IMG-20220402-WA0014
IMG-20220708-WA0037
IMG-20220324-WA0017
IMG-20220315-WA0004
IMG-20220321-WA0000
IMG-20220428-WA0018
IMG-20220324-WA0000
IMG-20221020-WA0006 IMG-20220324-WA0019 IMG-20220402-WA0025 IMG-20220310-WA0014 IMG-20220321-WA0001 IMG-20220402-WA0023 IMG-20220428-WA0017 IMG-20220708-WA0033 IMG-20220708-WA0034 IMG-20220404-WA0006 IMG-20220310-WA0013 IMG-20220315-WA0002 IMG-20220402-WA0014 IMG-20220708-WA0037 IMG-20220324-WA0017 IMG-20220315-WA0004 IMG-20220321-WA0000 IMG-20220428-WA0018 IMG-20220324-WA0000