Z histórie spoločnosti

Spoločnosť STAVOKOV vznikla 07.10.1994 ako malá súkromná obchodná spoločnosť, ktorej hlavným predmetom podnikania bola výroba a montáž zámočníckych výrobkov, menších oceľových konštrukcií, realizácia drobných stavieb a predaj hutníckeho materiálu. V prvých rokoch svojej činnosti spoločnosť realizovala výrobu v prenajatých výrobných priestoroch a s prenajatými výrobnými strojmi  a zariadeniami. V čase svojho vzniku zamestnávala 16 zamestnancov.

V roku 1996 bol spoločnosti poskytnutý prvý úver z programu na rozvoj malého a stredného podnikania, ktorý bol použitý na kúpu pozemku o výmere cca 5 000 m² na okraji Trenčína, na ktorom sa nachádzal jeden starý sklad a zvyšok pozemku bolo smetisko. Týmto krokom spoločnosť začala budovať svoj vlastný výrobný areál. Prvá výrobná hala bola uvedená do prevádzky v roku 1997.

Prvé obchodné kontakty so zahraničnými partnermi spoločnosť začala nadväzovať v roku 1998. Realizáciou menších dodávok oceľových konštrukcií na zahraničný trh bol položený základ budúcej úspešnej spolupráce so zahraničnými obchodnými partnermi.

V súčasnosti spoločnosť STAVOKOV realizuje výrobu vo vlastnom výrobnom areáli, ktorý má celkovú výmeru 43.687 m², z toho výrobné priestory o výmere 4.572 m² s výrobnou kapacitou cca 4.000 ton oceľových konštrukcií ročne, sociálne, skladovacie a administratívne priestory o výmere 1.783 m², manipulačné plochy, vonkajšie skládky materiálu, parkovacie plochy a ostatné pozemky o výmere 37.332 m². 

V roku 2020 bola uvedená do prevádzky nová výrobná hala na povrchové úpravy o výmere 1.500 m2. Spoločnosť zamestnáva 150-160 pracovníkov. Na zahraničné trhy vyváža 13 – 30 % svojej produkcie.