Mostné závery

Spoločnosť STAVOKOV je držiteľom SK – certifikátu zhody SK04 – ZVS – 1778 na stavebné výrobky – mostné závery typ MZ (jednoduchých a nožnicových), ktoré sú určené na použitie v mostnom a pozemnom staviteľstve.