Lávka pre peších a cyklistov Dobrohošť-Dunakiliti

Predmet zákazky:
Výroba oceľovej konštrukcie lávky
Popis:
Nosnú konštrukciu tvoria dve dvojpoľové oceľové priehradové hlavné nosníky konštantnej výšky. Dolnú mostovku lávky tvorí polo-prefabrikovaná železobetónová mostovka. Je spriahnutá priečnikmi nosnej konštrukcie. Nosná konštrukcia lávky je na oporách osadená na elastomerové ložiská. Stredná oceľová podpera pôsobí staticky ako kyvná stojka.
Dĺžka nosnej konštrukcie: 54,60 m
Dĺžka lávky: 64,80 m
Lokalita:
Dobrohošť, SK
Obdobie realizácie diela:
2023
IMG_6036
IMG_6041
IMG_20231109_070521_737
IMG_6039
IMG_6125
IMG_6124
IMG_6182
IMG_6183
IMG_20231206_093205
IMG_20231206_093324
IMG_20231206_125030
IMG_20231205_100714
IMG_20231205_122240
IMG_20231205_122019
IMG_20231221_134825
IMG_20231221_144427
IMG_6036 IMG_6041 IMG_20231109_070521_737 IMG_6039 IMG_6125 IMG_6124 IMG_6182 IMG_6183 IMG_20231206_093205 IMG_20231206_093324 IMG_20231206_125030 IMG_20231205_100714 IMG_20231205_122240 IMG_20231205_122019 IMG_20231221_134825 IMG_20231221_144427