Oceľové konštrukcie

Spoločnosť STAVOKOV je držiteľom certifikátu medzinárodného riadenia montáže oceľových konštrukcií STN 1090-2 a certifikátu vnútornej kontroly oceľových konštrukčných dielcov EN 1090-1.

Ďalej je spoločnosť držiteľom certifikátu ČSN EN ISO 3834-2:2006