Oceľové konštrukcie

Spoločnosť STAVOKOV ponúka výrobu a montáž nasledovných typov oceľových konštrukcií, a to vrátane vyhotovenia výrobnej dokumentácie a statických výpočtov:

  • oceľové konštrukcie mostov a lávok
  • oceľové konštrukcie pre priemyselné a skladové haly vrátane žeriavových dráh
  • oceľové konštrukcie pre budovy obchodu a služieb, športové stavby a iné druhy pozemných stavieb
  • technologické oceľové konštrukcie rôznych typov určené pre všetky priemyselné odvetvia, a to potrubné mosty, dopravníky, plošiny, zábradlia, schody, rebríky, brány, technologické rošty, oceľové konštrukcie pre technologické zariadenia a pod.
  • netypové oceľové konštrukcie podľa projektovej dokumentácie
  • strešné a stenové plášte budov z rôznych druhov plechov
  • oceľové konštrukcie cestných portálov
  • mostné závery typ MZ – jednoduché a nožnicové určené na použitie v mostnom a pozemnom staviteľstve na spojenie dvoch dilatačných celkov
  • výroba ložískložiská pevné a valcové podľa TNŽ 73 6277

Kontakt:

Konateľ a riaditeľ spoločnosti:

Ing. ČAHOJ Ivan

T: +421 326 510 620

Fax: +421 326 510 654

M: +421 903 729 620

  cahoj@stavokov.sk

Výrobno-technický riaditeľ:

Ing. Ivan Staňák

T: +421 326 510 622

M: +421 948 910 250

  stanak@stavokov.sk

Vedúci výroby:

KOVÁCS Marek

T: +421 326 510 631

Fax: +421 326 510 637

M: +421 903 446 678

  kovacs@stavokov.sk

Vedúci montáže:

Ing. PANÁČEK Stanislav

T: +421 326 510 632

Fax: +421 326 510 637

M: +421 903 472 899

  panacek@stavokov.sk