Spoločnosť STAVOKOV ponúka výrobu a montáž nasledovných typov oceľových konštrukcií, a to vrátane vyhotovenia výrobnej dokumentácie a statických výpočtov:

oceľové konštrukcie pre priemyselné a skladové haly vrátane žeriavových dráh

oceľové konštrukcie pre budovy obchodu a služieb, športové stavby a iné druhy pozemných stavieb

technologické oceľové konštrukcie rôznych typov určené pre všetky priemyselné odvetvia: potrubné mosty, dopravníky, plošiny, zábradlia, schody, rebríky, brány, technologické rošty, oceľové konštrukcie pre technologické zariadenia a pod.

netypové oceľové konštrukcie podľa projektovej dokumentácie

strešné a stenové plášte budov z rôznych druhov plechov

oceľové konštrukcie cestných portálov

mostné závery typ MZ – jednoduché a nožnicové určené na použitie v mostnom a pozemnom staviteľstve na spojenie dvoch dilatačných celkov

Kontakt:

Konateľ a riaditeľ spoločnosti Tel.:     +421 32 65106 20
Ing. Čahoj Ivan Fax:     +421 32 65106 54
  Mobil:   +421 903 729 620
                                        E-mail: cahoj@stavokov.sk
  
Vedúci výroby OK Tel.:     +421 32 65106 31
Kovács Marek Fax:     +421 32 65106 37
  Mobil:   +421 903446 678
                                    E-mail: kovacs@stavokov.sk
  
Vedúci montáže OK                    Tel.:     +421 32 65106 32
Ing. Panáček Stanislav Fax:     +421 32 65106 37
  Mobil:   +421 903 472 899
            E-mail: stavokov@stavokov.sk