V roku 2004 získala naša spoločnosť prvý certifikát na využitie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN 9001:2009 / EN 9001:2008.