Spoločnosť STAVOKOV ponúka kompletnú realizáciu nasledovných druhov stavieb a stavebno-montážnych prác:

priemyselné stavby a sklady

bytové a občianske stavby

ostatné druhy pozemných stavieb

elektroinštalácie

plynoinštalácie a montáž plynových zariadení

vodoinštalácie

Kontakt:

Konateľ a riaditeľ spoločnosti Tel.:    +421 32 65106 20
Ing. Čahoj Ivan Fax:     +421 32 65106 54
  Mobil:   +421 903 729 620
  E-mail: cahoj@stavokov.sk