Stavebná výroba

Spoločnosť STAVOKOV ponúka kompletnú realizáciu nasledovných druhov stavieb a stavebno-montážnych prác:

  • priemyselné stavby a sklady
  • bytové a občianske stavby
  • ostatné druhy pozemných stavieb

Kontakt:

Konateľ spoločnosti:

Ing. Miroslav Koptík

T: +421 32 65106 21

Fax: +421 32 65106 54

                                                                     M: +421 910 903 324

                                                                       koptik@stavokov.sk