D3 0310/II Hodějovice – Třebonín

Objekt SO 663 – Železničný most na trati České Velenice – Plzeň

Predmet zákazky:
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie mosta
Popis konštrukcie mosta:
Premostenie je navrhnuté ako sled 3 prostých polí. Nosné konštrukcie sú vo všetkých poliach oceľové celozvárané s dolnou mostovkou a žľabom koľajového lôžka. V krajných poliach sa jedná o parapetné nosníky s rozpätím L=26 m a v hlavnom poli o Langerov trám (trám vystužený oblúkom) na rozpätie 69 m. Nosná konštrukcia je uložená na ŽB monolitickej spodnej stavbe. Založenie je hlbinné, pomocou vŕtaných veľkopriemerových pilot. Celková hmotnosť oceľovej konštrukcie mosta je 619 ton.
Lokalita:
České Budějovice,  CZ
Obdobie realizácie diela:
06/2020 – 2021

Objekt SO 209 – Most cez údolie rieky Plavnice

Predmet zákazky:
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie mosta
Popis konštrukcie mosta:
Most je navrhnutý ako spojitý spriahnutý oceľobetónový trámový most o 11 poliach. Priečny rez mosta je navrhnutý ako dvojtrámová konštrukcia s vyloženými konzolami. Uloženie na stĺpových podperách je pomocou kalotových ložísk. Založenie mosta je navrhnuté hĺbkové na veľkopriemerových vŕtaných pilótach vo vrstvách ílu.
Lokalita:
České Budějovice,  CZ
Obdobie realizácie diela:
06/2020 – 2021

Objekt SO 663

WP_20201121_11_41_00_Pro
WP_20201121_12_54_42_Pro
WP_20201121_15_49_29_Pro
WP_20201102_08_21_25_Pro
WP_20201101_07_22_57_Pro
WP_20201030_15_29_25_Pro
IMG-20201027-WA0004
IMG-20201027-WA0001
IMG-20201026-WA0004
IMG-20201027-WA0002
WP_20200902_10_42_05_Pro
WP_20201102_16_34_30_Pro
WP_20201102_08_21_16_Pro
1610612811607
IMG-20201203-WA0011
1607545555993
1610612811622
WP_20201121_11_41_00_Pro WP_20201121_12_54_42_Pro WP_20201121_15_49_29_Pro WP_20201102_08_21_25_Pro WP_20201101_07_22_57_Pro WP_20201030_15_29_25_Pro IMG-20201027-WA0004 IMG-20201027-WA0001 IMG-20201026-WA0004 IMG-20201027-WA0002 WP_20200902_10_42_05_Pro WP_20201102_16_34_30_Pro WP_20201102_08_21_16_Pro 1610612811607 IMG-20201203-WA0011 1607545555993 1610612811622

Objekt SO 209

WP_20201111_14_21_30_Pro
WP_20201121_08_35_34_Pro
WP_20201111_14_25_34_Pro
WP_20201121_09_24_02_Pro
WP_20201102_15_44_38_Pro
WP_20201030_10_05_44_Pro
WP_20201013_08_32_20_Pro
1610612984624
1613975478770
1613636022766
1612870283747
1607545287289
1613635985898
1612870256077
1607545377370
IMG-20210304-WA0000
IMG-20210303-WA0001
IMG-20210303-WA0002
IMG-20210304-WA0001
IMG-20210303-WA0003
WP_20201111_14_21_30_Pro WP_20201121_08_35_34_Pro WP_20201111_14_25_34_Pro WP_20201121_09_24_02_Pro WP_20201102_15_44_38_Pro WP_20201030_10_05_44_Pro WP_20201013_08_32_20_Pro 1610612984624 1613975478770 1613636022766 1612870283747 1607545287289 1613635985898 1612870256077 1607545377370 IMG-20210304-WA0000 IMG-20210303-WA0001 IMG-20210303-WA0002 IMG-20210304-WA0001 IMG-20210303-WA0003