D3 0310/II Hodějovice – Třebonín

Objekt SO 663 – Železničný most na trati České Velenice – Plzeň

Predmet zákazky:
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie mosta
Popis konštrukcie mosta:
Premostenie je navrhnuté ako sled 3 prostých polí. Nosné konštrukcie sú vo všetkých poliach oceľové celozvárané s dolnou mostovkou a žľabom koľajového lôžka. V krajných poliach sa jedná o parapetné nosníky s rozpätím L=26 m a v hlavnom poli o Langerov trám (trám vystužený oblúkom) na rozpätie 69 m. Nosná konštrukcia je uložená na ŽB monolitickej spodnej stavbe. Založenie je hlbinné, pomocou vŕtaných veľkopriemerových pilot. Celková hmotnosť oceľovej konštrukcie mosta je 619 ton.
Lokalita:
České Budějovice,  CZ
Obdobie realizácie diela:
06/2020 – 2021

Objekt SO 209 – Most cez údolie rieky Plavnice

Predmet zákazky:
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie mosta
Popis konštrukcie mosta:
Most je navrhnutý ako spojitý spriahnutý oceľobetónový trámový most o 11 poliach. Priečny rez mosta je navrhnutý ako dvojtrámová konštrukcia s vyloženými konzolami. Uloženie na stĺpových podperách je pomocou kalotových ložísk. Založenie mosta je navrhnuté hĺbkové na veľkopriemerových vŕtaných pilótach vo vrstvách ílu.
Lokalita:
České Budějovice,  CZ
Obdobie realizácie diela:
06/2020 – 2021

Objekt SO 663

WP_20201121_11_41_00_Pro
WP_20201121_12_54_42_Pro
WP_20201121_15_49_29_Pro
WP_20201101_07_22_57_Pro
IMG-20201027-WA0004
IMG-20201027-WA0001
IMG-20201027-WA0002
WP_20200902_10_42_05_Pro
WP_20201102_16_34_30_Pro
1610612811607
IMG-20201203-WA0011
1607545555993
1610612811622
IMG-20210505-WA0003
1619499743496
1617254893348
IMG_20210723_121935
1626292192147
IMG_20210723_121837
WP_20201121_11_41_00_Pro WP_20201121_12_54_42_Pro WP_20201121_15_49_29_Pro WP_20201101_07_22_57_Pro IMG-20201027-WA0004 IMG-20201027-WA0001 IMG-20201027-WA0002 WP_20200902_10_42_05_Pro WP_20201102_16_34_30_Pro 1610612811607 IMG-20201203-WA0011 1607545555993 1610612811622 IMG-20210505-WA0003 1619499743496 1617254893348 IMG_20210723_121935 1626292192147 IMG_20210723_121837

Objekt SO 209

WP_20201111_14_21_30_Pro
WP_20201121_08_35_34_Pro
WP_20201111_14_25_34_Pro
WP_20201121_09_24_02_Pro
WP_20201102_15_44_38_Pro
WP_20201013_08_32_20_Pro
1607545287289
1607545377370
IMG-20210303-WA0001
1612870283747
IMG-20210304-WA0000
IMG-20210303-WA0002
IMG-20210304-WA0001
1615539859517
1616412672507
1615539859466
1617254845342
1617254845374
1615539784749
1616412623918
1619499743432
IMG-20210629-WA0001
IMG-20210629-WA0005
IMG-20211110-WA0003
IMG-20211110-WA0008
WP_20201111_14_21_30_Pro WP_20201121_08_35_34_Pro WP_20201111_14_25_34_Pro WP_20201121_09_24_02_Pro WP_20201102_15_44_38_Pro WP_20201013_08_32_20_Pro 1607545287289 1607545377370 IMG-20210303-WA0001 1612870283747 IMG-20210304-WA0000 IMG-20210303-WA0002 IMG-20210304-WA0001 1615539859517 1616412672507 1615539859466 1617254845342 1617254845374 1615539784749 1616412623918 1619499743432 IMG-20210629-WA0001 IMG-20210629-WA0005 IMG-20211110-WA0003 IMG-20211110-WA0008