Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie

51%

DSC, a.s.
Spoločník

19.6%

Ing. Ivan Čahoj
Spoločník

19.6

Ing. Zdenka Petríková
Spoločník

9.8%

Jozef Koprivňanský
Spoločník

Štatutárny orgán

Ing. Ivan Čahoj

konateľ a riaditeľ spoločnosti

Ing. Miroslav Koptík

konateľ spoločnosti

Ing. Miloš Bučány

konateľ spoločnosti