SEC s.r.o., Nitra

Predmet zákazky:
Prístavba a stavebné úpravy prevádzkovej budovy SEC spol. s r.o. – Montážna hala G, oceľová konštrukcia, žeriavové dráhy, opláštenie stien a strechy, výplne otvorov – okná a dvere
Lokalita:
Nitra, SK
Obdobie realizácie diela:
06/2012-04/2013
jomakstav01
jomakstav02
jomakstav03
jomakstav04
jomakstav05
jomakstav01 jomakstav02 jomakstav03 jomakstav04 jomakstav05