Železničný most nad cestou III/018149 a potokom Rakovec

Predmet zákazky:
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie mosta
Most je 6-poľový, s hornou mostovkou, s priebežným koľajovým lôžkom. Pod každou koľajou je samostatná nosná konštrukcia. Nosné konštrukcie sú navzájom oddelené krytou dilatačnou škárou. Nosné konštrukcie sú spriahnuté, oceľobetónové. Nosná konštrukcia je osadená cez hrncové ložiská na opory a podpery. Opory a podpery sú železobetónové monolitické a sú založené na hlbinných základoch /veľkopriemerové vŕtané pilóty/.
Hmotnosť oceľovej konštrukcie: 1150 ton
Dĺžka oceľovej konštrukcie: 193,5 m
Lokalita:
Svit – Štrba, SK
Obdobie realizácie diela:
2021
WP_20210504_10_23_37_Pro
IMG_20210610_135649
IMG_20210520_135635
IMG_20210520_135809
IMG_20210520_135642
IMG_20210520_135707
IMG_20210531_081451
IMG_20210528_124507
IMG_20210610_135708
1627280071739
1627280531623
1627280531636
IMG_20210903_080204
IMG_20210903_080429
IMG_20210903_080412
WP_20210504_10_23_37_Pro IMG_20210610_135649 IMG_20210520_135635 IMG_20210520_135809 IMG_20210520_135642 IMG_20210520_135707 IMG_20210531_081451 IMG_20210528_124507 IMG_20210610_135708 1627280071739 1627280531623 1627280531636 IMG_20210903_080204 IMG_20210903_080429 IMG_20210903_080412