Železničný most nad cestou III/018149 a potokom Rakovec

Predmet zákazky:
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie mosta
Most je 6-poľový, s hornou mostovkou, s priebežným koľajovým lôžkom. Pod každou koľajou je samostatná nosná konštrukcia. Nosné konštrukcie sú navzájom oddelené krytou dilatačnou škárou. Nosné konštrukcie sú spriahnuté, oceľobetónové. Nosná konštrukcia je osadená cez hrncové ložiská na opory a podpery. Opory a podpery sú železobetónové monolitické a sú založené na hlbinných základoch /veľkopriemerové vŕtané pilóty/.
Hmotnosť oceľovej konštrukcie: 1150 ton
Dĺžka oceľovej konštrukcie: 193,5 m
Lokalita:
Svit – Štrba, SK
Obdobie realizácie diela:
2021
WP_20210504_10_23_37_Pro
WP_20210504_10_24_24_Pro
IMG_20210309_090224
WP_20210504_10_23_37_Pro WP_20210504_10_24_24_Pro IMG_20210309_090224