Zimný štadión Púchov

Predmet zákazky:
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie na stavbe „Rekonštrukcia zimného štadióna ŠK Matador Púchov“. Hmotnosť 360 t, rozpon 32 m bez podpornej konštrukcie.
Lokalita:
Púchov, SK
Obdobie realizácie diela:
01/2003 – 04/2003