Zimný štadión Púchov

Predmet zákazky:
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie na stavbe „Rekonštrukcia zimného štadióna ŠK Matador Púchov“. Hmotnosť 360 t, rozpon 32 m bez podpornej konštrukcie.
Lokalita:
Púchov, SK
Obdobie realizácie diela:
2003
2003_0423_152125AA
2003_0320_103946AA
2003_0404_105807AA
2003_0323_105656AA
2003_0417_130534AA
2003_0423_142609AA
2003_0624_151438AA
2003_0410_085708AA
2003_0320_104958AA
2003_0515_112029AA
2003_0515_111809AA
2003_0624_151425AA
2003_0423_152125AA 2003_0320_103946AA 2003_0404_105807AA 2003_0323_105656AA 2003_0417_130534AA 2003_0423_142609AA 2003_0624_151438AA 2003_0410_085708AA 2003_0320_104958AA 2003_0515_112029AA 2003_0515_111809AA 2003_0624_151425AA