Lávka cez rieku Morava

vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany

Predmet zákazky:
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie mosta.
Mostná konštrukcia je navrhnutá ako subtilná OK s oceľobetónovou spriahnutou podlahou mostovky s dĺžkou premostenia 139 m, dĺžkou mostu 143,4 m a dĺžkou nosnej konštrukcie 140,8 m. Dĺžka oblúkovej časti oceľovej konštrukcie je 91,3 m s hmotnosťou 204 ton.
Lokalita:
Mikulčice-Kopčany , CZ/SK
Obdobie realizácie diela:
2018-2019
mikulcice01
mikulcice02
mikulcice03
mikulcice04
mikulcice05
mikulcice06
mikulcice07
mikulcice08
mikulcice01 mikulcice02 mikulcice03 mikulcice04 mikulcice05 mikulcice06 mikulcice07 mikulcice08