Nový most nad Nosickým kanálom

Predmet zákazky:
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie mosta
Opis:
Nosná konštrukcia je navrhnutá ako spojitý oceľový komorový trám zavesený na jednom pylóne dvoma rovinami šikmých závesov z 12-lanových káblov. Spojitý trám má rozpätie jednotlivých polí v dĺžkach 17 m + 93 m. Dlhšie pole je podopreté piatimi lanovými závesmi vo vzdialenosti vždy po 15 m od osi uloženia trámu na pylóne. Na opačnej strane sú laná kotvené do kotevných blokov ukotvených v rovnobežných krídlach mimo nosnej konštrukcie mosta. Na vyvažovacej strane s rozpätím 17 m je nosná konštrukcia integrovaná s oporou P1. Montáž oceľovej konštrukcie bola realizovaná výsunom. Hmotnosť oceľovej konštrukcie je 190 ton.
Lokalita:
Púchov, SK
Obdobie realizácie diela:
2019-2020
WP_20200805_16_21_16_Pro
WP_20191120_10_24_28_Pro
WP_20200521_09_14_58_Pro
IMG_20200429_100040
WP_20200709_09_19_44_Pro
WP_20200521_13_21_18_Pro
WP_20200521_09_17_05_Pro
IMG_20200601_154414
IMG_20200601_154202
IMG_20200428_102944
IMG_20200601_154238
IMG_20200601_154301
WP_20200805_16_21_16_Pro WP_20191120_10_24_28_Pro WP_20200521_09_14_58_Pro IMG_20200429_100040 WP_20200709_09_19_44_Pro WP_20200521_13_21_18_Pro WP_20200521_09_17_05_Pro IMG_20200601_154414 IMG_20200601_154202 IMG_20200428_102944 IMG_20200601_154238 IMG_20200601_154301