Mondi SCP Ružomberok

Predmet zákazky:
Výroba a montáž oceľových konštrukcií – reclaimer, dopravníky, hrable a iné doplnkové oceľové konštrukcie potrebné k montáži technologických zariadení na prepravu drevenej štiepky pre drevospracujúci priemysel.
Lokalita:
Ružomberok, SK
Obdobie realizácie diela:
05/2005 – 12/2006