Most na ceste I/11 – Diaľnica D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec

Predmet zákazky:
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie mosta
Opis:
Nosná oceľová konštrukcia mosta pozostáva z deviatich plnostenných nosníkov spojených koncovými priečnikmi. Hlavnú nosnú časť OK každého mosta tvoria spojité plnostenné nosníky tvaru I. V priečnom reze je celkom deväť nosníkov. Nosníky sú po trojiciach združené do montážnych blokov. Steny nosníkov sú vystužené zvislými výstuhami. Nosná konštrukcia je uložená na železobetónové opory, ktorých šírka zodpovedá premennej šírke mostu. Spodná stavba je tvorená krajnými oporami, na ktoré je nosná konštrukcia uložená trojicami ložísk. Založenie mosta je navrhnuté hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach.
Hmotnosť oceľovej konštrukcie: 198 ton
Dĺžka oceľovej konštrukcie: 48,24 m
Lokalita:
Bukov – Svrčinovec, SK
Obdobie realizácie diela:
2021
WP_20201030_008
WP_20201030_017
WP_20201030_004
IMG_20210216_125703
IMG_20210317_093914
IMG_20210317_093540
IMG_20210316_135905
IMG_20210317_092936
IMG_20210323_142603
IMG_20210729_120233
IMG_20210729_120049
IMG_20210729_120222
IMG_20210818_123133
IMG_20210818_114807
WP_20201030_008 WP_20201030_017 WP_20201030_004 IMG_20210216_125703 IMG_20210317_093914 IMG_20210317_093540 IMG_20210316_135905 IMG_20210317_092936 IMG_20210323_142603 IMG_20210729_120233 IMG_20210729_120049 IMG_20210729_120222 IMG_20210818_123133 IMG_20210818_114807