Most na ceste I/11 – Diaľnica D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec

Predmet zákazky:
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie mosta
Opis mosta:
Nosná oceľová konštrukcia mosta pozostáva z deviatich plnostenných nosníkov spojených koncovými priečnikmi. Hlavnú nosnú časť OK každého mosta tvoria spojité plnostenné nosníky tvaru I. V priečnom reze je celkom deväť nosníkov. Nosníky sú po trojiciach združené do montážnych blokov. Steny nosníkov sú vystužené zvislými výstuhami. Nosná konštrukcia je uložená na železobetónové opory, ktorých šírka zodpovedá premennej šírke mostu. Spodná stavba je tvorená krajnými oporami, na ktoré je nosná konštrukcia uložená trojicami ložísk. Založenie mosta je navrhnuté hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach.
Lokalita:
Bukov – Svrčinovec, SK
Obdobie realizácie diela:
2021
WP_20201030_008
WP_20201030_017
IMG_20210216_125703
10
WP_20201030_008 WP_20201030_017 IMG_20210216_125703 10