Weyerhaeuser – US

Predmet zákazky:
Výroba oceľových konštrukcií – reclaimer, dopravníky, hrable a iné doplnkové oceľové konštrukcie potrebné k montáži technologických zariadení na prepravu drevenej štiepky pre drevospracujúci priemysel.
Lokalita:
Spojené Štáty Americké, US
Obdobie realizácie diela:
03/2006 – 07/2006